Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van Pedicurepraktijk Linda en is van toepassing op de website en de diensten.

Pedicurepraktijk Linda kan persoonsgegevens verwerken, wanneer u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. In deze verklaring staat beschreven hoe er met deze persoonsgegevens & de algehele privacy wordt omgegaan.

Pedicurepraktijk Linda kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam / gegevens van de opgegeven contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens als e-mail en telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Medische gegevens (indien van toepassing)

Bedrijfsgegevens

Pedicurepraktijk Linda

Linda Huibers-Taphoorn
Ambulant Medisch Pedicure

Adres
Grevelingen 32
2401 DN Alphen aan den Rijn

Telefoon: 06 21 430 140
E-mail: linda.taphoorn@gmail.com
KVK: 28115663

Waarom Pedicurepraktijk Linda uw gegevens nodig heeft

Pedicurepraktijk Linda verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen. Wanneer u het contactformulier invult, worden de gegevens verwerkt om contact met u op te nemen. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt, zodat het mogelijk is de diensten uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer u een afspraak maakt voor een pedicurebehandeling, moet bekend zijn op welk adres Linda wordt verwacht. Eveneens worden uw gegevens bewaard om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder voor de boekhouding en het opgeven van de belastingen.

Met betrekking tot specifieke medische gegevens, dit zijn alleen medische gegevens die invloed hebben op het verlenen van de dienst of nodig zijn bij het aanvragen van verzekeringstegoeden. Bepaalde ziektes en aandoeningen vragen om specifieke pedicurebehandelingen, hiervan wordt een aantekening bij uw gegevens gemaakt, zodat de juiste behandeling kan worden toegepast. Voor behandelingen die (deels) worden vergoed door een verzekeraar, zijn eveneens deze medische gegevens nodig om beroep te doen op uitkering van verzekeringsgeld.

Hoe lang Pedicurepraktijk Linda uw gegevens bewaart

Pedicurepraktijk Linda bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er, na contactmomenten, geen verdere dienstverlening tot stand komt. Indien er een dienstverlening tot stand komt, blijven de gegevens bewaard zolang u klant bent. Wanneer de dienstverlening stopt, worden de persoonsgegevens niet langer dan 6 maanden bewaard. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, blijven bewaard.

Delen met anderen

Pedicurepraktijk Linda verstrekt uw gegevens niet zomaar aan derden. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Websitegegevens: klikgedrag & bezoekersgegevens

Op de website van Pedicurepraktijk Linda worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pedicurepraktijk Linda kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

De website van Pedicurepraktijk Linda maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om te zorgen dat de website goed functioneert. U kunt deze cookies, indien u wenst, uitzetten via uw browser. Houd er wel rekening mee dat, wanneer u deze cookies uitschakelt, dit invloed kan hebben op de functionele werking van deze site.

Sociale knoppen

Op deze site zijn knoppen opgenomen die doorverwijzen naar de sociale pagina’s van Pedicurepraktijk Linda. Deze knoppen zijn enkel en alleen directe links naar de pagina’s van Google+, Facebook en LinkedIn.

Deze sociale media hebben hun eigen privacy beleid m.b.t. gegevensverwerking, cookies & privacy. Daar heeft Pedicurepraktijk Linda geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze verscheidene social media platformen om te zien wat zij met uw gegevens doen:

Privacy beleid Facebook
Privacy beleid Linked-In
Privacy beleid Google+

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien. Daarnaast heeft u ook het recht deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage aanvragen via de onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: Pedicurepraktijk Linda
Contactpersoon: Linda Huibers-Taphoorn
E-mail: linda.taphoorn@gmail.com

Uw verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen, uiterlijk vier weken na uw aanvraag zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging

Pedicurepraktijk Linda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pedicurepraktijk Linda maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pedicurepraktijk Linda verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via de algemene contactgegevens.

© Pedicurepraktijk Linda